Sopir Ehem

Selamat malam bro dan sist bikers semua. Salam satu aspal! Sore tadi merupakan salah satu sore terkamfret dalam hidup gue.... C…

Jeneng Tuwa

Selamat malam kisanak dan nyisanak yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, mas Darsono, blogger kuper yang senantiasa baper…